A Kaposvári egyházmegyében 2009 őszén indult cursillo tavaly őszre eljutott oda, hogy 7-7 női és férfi cursillón már túl az egyházmegye saját cursillós vezetőséget válasszon. Az ultreyával egybekötött választás a Püspökség dísztermében volt, ugyanott, ahol az első 4-4 női és férfi cursillo sokunkat elvarázsolt. Munkatársi résztvevőként én is számos csodát éltem itt meg. Így az ultreyára érkezve, a terembe lépve, barátokat megpillantva, egyből torkonragadott a feltoluló emlékek sora. Mélységes időszak záróakkordja volt ez az összejövetel, benne az útkeresés nehézségeivel, örömeivel. Közel száz, a régióban cursillót végzett társunk jött el, busszal, vonattal, autóval, Somogy és Zala városaiból, településeiről. Megindító volt látni mivé nőtt a régióban a cursillo, megtapasztaltuk azt, amit VI. Pál pápától a szórólapon olvashatunk: „bőségesen gyümöl­csözött!” A programot a választás levezetését vállaló Székely János püspök atya rövid elmélkedése nyitotta, majd tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetés zárta az ultreya részt. A választás első lépéseként a jelenlevőket kérték, hogy egy szép kereszt körbeadásával mutatkozzunk be és mondjuk el egy szóban, mit jelent nekünk a cursillo. Mikor ennek megkezdésére engem szólítottak fel, még mindig emlékeimmel voltam elfoglalva.. Zavaromban kifolyt belőlem egy, a helyhez kapcsolódó igen mély élményem. A hosszúra sikerült megosztásom „haszna” az lett, hogy egyből kérni, figyelmeztetni lehetett a többieket: „Egy szóban”!! :) Ezután a régió megjelent cursillistái két körben szavaztak. Először azokra a jelenlevőkre, és csakis jelenlevőkre, akiket a jelöltlistára javasoltak felkerülni. A listára kerültek közül azok, akik a legtöbb szavazatot kapták maradtak bent a második körre. A szűkített listában bennmaradtak rövid bemutatása után jött a második szavazási kör. Aki itt a legtöbb szavazatot kapta lett a grémium vezetője. A vezető mellett a további 4 legtöbb szavazatot kapott társunk lett a grémium világi tagja. A még nagyobb létszámú titkárságba pedig a grémium tagjai mellett a szavazati sorban következő 3 további társunk került be. A megválasztott vezetőség közös imája után János atya áldotta meg őket. A keretet adó gitáros-énekes záró misét Balás Béla püspök atya, János atya koncelebrálásával, mutatta be, és persze a végén a De Colorestől zengett a Püspökség! A rendezvény hangulata, cursillós öröme, a Lélek érezhető működése sokunkat megérintett. Olyannyira, hogy az Esztergom-Budapesti egyházmegye Boldog Özséb cursillós titkársága úgy döntött, hogy az idén október 10-re tervezett egyházmegyei választást ugyanilyen módon rendezzük. Kétfordulós választás a jelenlevők közül - a jelenlevők által, ultreyába „ágyazva”! A Kaposváron megéltek után már most buzdítalak benneteket, tervezzétek az őszi rendezvényen való részvételt! Amellett, hogy úgy érzem, nagy szüksége van a régiónknak mindannyiunk jelenlétére, közösségeire, lelkesedésére, és a régió ügyeit intéző, képviselő vezetőségre, biztos vagyok abban is, hogy aki eljön, az igazi cursillós élményben, kegyelemben is részesül. De ehhez ott kell lenni.. :) De colores Bozi Gyuri