Magyarországon már 26 éve tapasztaljuk a végtelen Kegyelemnek ezt az ízelítőjét. Osztrák cursillisták már a 80-as években megpróbálták elhozni Magyarországra, amely akkor még a vasfüggöny másik oldalán volt, a mozgalmat, de a kommunista hatóságok egészen 1989-ig megakadályozták ezt. Az első Cursilló hétvégét Iszkaszentgyörgyön (a Székesfehérvári Egyházmegyében) tartották 1989. április 13-tól 16-ig. Ennek a hétvégének a lelkivezetője Josef Garcia-Cascales atya volt, akinek alapvető szerepe volt mind az osztrák, mind a magyar cursilló mozgalom megalapításában. A mozgalom további fejlődésben és terjedésben, az új Vezetők lelkesedés mellett, két szerzetesrend tagjai is nagy segítséget nyújtottak. Jezsuiták Kanadából és a Kanadai Magyar Cursillóból hozták a tapasztalataikat, míg a verbiták a Cursilló módszerét hozták, ahogy azt Latin-amerikai missziós szolgálataik során alkalmazták. A két megközelítés két külön ágat eredményezett a magyar cursillóban, amelyek együtt az ország valamennyi egyházmegyéjét lefedik, és amelyek közös Nemzeti Titkárságba tömörülnek és az egység útjait keresik a magyarországi cursilló mozgalom lelkivezetőjének, Székely János püspök atyának, a vezetésével. Az egység megtalálására a mi megközelítésünk a visszatérés a Cursilló gyökereihez, Eduardo Bonninhoz és társaihoz, és neki adatott eredeti karizmához.
Az elmúlt években a magyar cursilló sok gyümölcsöt hozott, de van kettő, amelyek különösen édesek a szívünknek, mert a Cursilló egyedi küldetését valósítják meg, vagyis azoknak az elérését, akik távol vannak. Az első volt a cigányok bevonása a mozgalomba. Országszerte egyre több hétvégén vesznek cigány jelöltek is és már új munkatársak is érkeztek a cigány közösségből. Megtapasztaljuk, ahogyan mindkét oldal, cigányok és nem-cigányok, tanul a másiktól és elkezdi tisztelni és szeretni egymást, és hogyan formálódik barátság olyanok között, akik messze vannak egymástól társadalmi helyzetükben és iskolázottságukban, de közel Krisztusban. A másik gyümölcs még nagyon fiatal és a Kegyelem mennyei napsütését igényli, hogy nagyobbra és még édesebbre nőjön: ez a börtöncursilló, amelyre először 2014 decemberében került sor Sátoraljaújhelyen (Kelet-Magyarország). Ez a különleges cursilló nagy siker volt és meggyőzte a magyar büntetés-végrehajtási vezetőket, hogy teljes támogatásukról biztosítsák ezt a projektet. Ennek eredményeképpen ebben az évben 5 börtöncursilló áll előkészítés alatt 5 börtönben az ország különböző pontjain.