Egy legenda szerint Salamon királytól megkérdezte egyszer valaki: Honnan tudhatom meg, hogy milyen ember vagyok? Salamon ezt felelte: Egyszerű. Bele kell nézned öt tükörbe. Az első tükör a feleséged: nézd meg mennyire boldog, mennyire teljesedett ki az élete melletted. A második tükör a gyermekeid. Nézd meg, növekednek-e bölcsességben, jóságban, emberségben. A harmadik tükör a barátaid. Nézd meg, őszinték-e hozzád. A negyedik és az ötödik tükör az állataid és a növényeid. Nézd meg, hogyan fejlődnek.
Húsvét fénye tükör, melyben megláthatjuk magunkat, és megsejthetjük azt is, Isten milyennek álmodott meg, milyennek szeretne. Ismerd meg magadat!
Húsvét fénye forrás is. Meríteni lehet belőle. Egy munkahelyre új titkárnő került. A főnöke, egy mélyen keresztény asszony, hamar megtudta, hogy családi nehézségei vannak, és két hete be is adta a válókeresetet. Ebben az is indította a titkárnőt, hogy egy új viszonya volt kialakulóban. A főnöke igyekezett szeretettel, együttérzéssel sok mindenben a segítségére lenni. Aztán egy nap, amikor meghittebb hangulatban voltak, ezt mondta neki: „Megértem a nehézségeidet, fájdalmaidat. De talán mégiscsak lehet más megoldás is, mint ez a válás. Szívesen segítenék is, ha erre alkalom nyílna…” A titkárnő felháborodottan, kiabálva utasította el: "Mit képzel, hogy mások magánéletébe beavatkozik!" Ezután vagy tíz napig a titkárnő nem is jött dolgozni. Aztán mégis megjelent újra. Egy napon azt mondta a főnöknőjének: „Tudja, a múltkor talán magának volt igaza. Lehet, hogy valóban az életem egyik legnagyobb hibáját követem el, ha elválok a férjemtől.” Aztán a titkárnő elkerült arról a munkahelyről. Két évvel később az utcán találkozott a volt főnöknőjével. Odament hozzá, és ezt mondta neki: „Képzelje, nem váltam el. Azóta újraépítettük a kapcsolatunkat a férjemmel. Békében, szeretetben, örömben élek vele és a gyermekeinkkel. És ezt nagyban magának is köszönhetem. Akkoriban maga volt az egyetlen, aki nem bólogatott, amikor arról beszéltem, hogy elválok.”
Talán rajtunk is múlik, hogy egy-egy ember élete, házassága, kiteljesedése hogyan alakul. Rajtunk is múlik, hogy tudunk-e világítani, vagy sötétek vagyunk, levertek és reménytelenek.
Egy asszony régóta látta, hogy az idős szomszéd néni sok bajjal küzd, ráadásul elég rossz természete is van. Évekig nem szólt hozzá, nem ment segíteni. Egyszer azonban egy emelkedettebb lelkiállapotában átment hozzá, bekopogtatott. Kiderült, hogy a néni nagyon rosszul van. Mentőt hívott, bekísérte a kórházba. Értesítette a fiát is, aki alig látogatta az anyját. Aztán jóban lettek, kitakarította a néni lakását, bevásárolt neki. Két nappal később egy tiszta lakásba érkezett vissza a néni, és nagyon hálálkodott. Ekkor mondta el, hogy amikor két nappal azelőtt az asszony bekopogtatott hozzá, épp ahhoz készülődött, hogy öngyilkos legyen…

Krisztus számít Rád! Legyél az Ő fényessége!