A három évvel ezelőtti választás, majd az azt követő személyes beszélgetések eredményeképpen az alábbi titkárság alakult meg:
A Titkárság / Grémium névsora (felelős):
Grémium: Székely János püspök atya (lelkivezető) – nem választott tag, Csákóy Gyula (elő- és utócursillo), Kovács Ádám (világi elnök), Pallos Andrásné Zsuzsa (gazdasági ügyek), Szieberth Máté (nemzetközi kapcsolatok), Várdainé Kollár Judit (3 nap), Weisz Teodóra (média).
A Titkárság további választott tagjai: Bernolák Béláné Melinda (régiófelelős - Újpest, Bozi György (listák), Földes Mária (régiófelelős – Zugló), Megyeri Attila (régiófelelős – Bel-Buda), Mihálffy Gáspár (pályázatok), Pintér István (régiófelelős segítő – Zugló), Poros Tibor (fordítások), Dr. Velenczei Katalin (lelkigyakorlatok).
A Titkárság nem választott tagjai: Visy Éva (iroda vezető), Rébay Lajos (régiófelelős – Belváros), Marosiné Andrea (régiófelelős – Észak-Buda), Maróti-Agóts Lászlóné Gabi (régiófelelős – Rákosszentmihály), Telek Mihály (régiófelelős – Rákosmente).
A választás után minden titkársági taggal személyesen beszéltem meg, hogy mely terület az, ahol kedve van dolgozni és ahol a leghasznosabb tud lenni. A legfontosabb feladatok (elő- és utócursillo, 3 nap, gazdasági ügyek, nemzetközi kapcsolatok, média) ellátására felkért tagokkal + a lelkivezetővel egy szűkebb Grémiumot hoztam létre, amely havi rendszerességgel jött össze, míg a tágabb Titkárság háromhavonta. Ez a szervezési forma bevált – a Grémium tagjai jól kiegészítették egymást, a nemek aránya (1:1), az életkori megoszlás, a „régiek” és „újak” száma optimálisnak bizonyult. Nagy köszönet mindannyiuknak a megtapasztalt odaadásért és segítségért! A Titkárság többi tagjával nem álltam ilyen szoros kapcsolatban, de az évi négy személyes találkozás és a szükség szerinti internetes vagy telefonos megbeszélés elégnek bizonyult a feladatok (címlista karbantartása, újságszerkesztés, régiófelelősség, pályázatfigyelés és -írás, fordítás) kijelölésére, az arról való beszámolásra. A választott tagok mellett állandó meghívott volt a Cursillo Iroda vezetője és minden régiófelelős. Köszönet nekik, hogy feltűnés nélkül, de annál hasznosabban végezték munkájukat; szívükkel és erejükkel hozzájárultak az egyházmegyei cursillo alakulásához.
Mivel egy közösség dolgozott, ezért a nevesíthető eredmények soha nem egy emberhez köthetők, ugyanakkor mindig a legtöbbször megnevezhetők azok, akik a legtöbbet tették érte. Az alábbiak az általam legfontosabbnak ítélt események. (Zárójelben a kezdeményezők, főszervezők.)
1. Vezetők Iskolája (Székely János atya, Csákóy Gyula, Szieberth Máté)
Hosszú előkészület után nálunk is létrejött a Cursillo egyik alappillére, a Vezetők Iskolája. Másfél éves tapasztalat után elmondható, hogy „lábra állt”, működik, lelki gyümölcsöket hoz. A cursillós alapirodalomban hangsúlyosan szerepel, nem véletlenül. Tovább kell csinálni, még akkor is, ha a létszám messze nem ideális. Elképzelhető, hogy a struktúrája változni fog, de ezt nem szabad váratlanul és gyökeresen tenni.
2. Megállapodás a tétényiekkel (Székely János atya, Kovács Ádám)
Nagy előrelépés történt az egyházmegyénkben működő másik cursillós ággal való kapcsolatban. Formálisan is létrejött a Szent Gellért és a Boldog Özséb Titkárság. Megindult a kommunikáció közöttünk, gyakorlattá vált a munkatársi feladat ellátása egymás hétvégéin. Formálisan megalakult a két titkárság képviselőiből álló Cursillo Tanács is. A kezdeti felbuzdulás után vissza kellett lépjünk a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház használatától, de reményeim szerint hosszú távon ez lesz a mi cursillós rendezvényeink otthona is. Ezzel párhuzamosan – János atya kezdeményezésére – „nevesült” a két titkárság és vettük fel a Boldog Özséb nevet.
3. Média megjelenés (Weisz Teodóra, Velenczei Katalin, Pintér István)
Többek (Dóri mellett Fabók Péter, Csákóy Gyula, Várdai Judit) odaadó munkája eredményeképpen megújult és jelentősen gazdagodott a honlapunk, sőt megvalósult a nagyon régen várt országos honlap is. Évi három, köztük minimum egy nyomtatott számmal továbbra is megjelenik a De Colores. Ezen túl hírt adtunk magunkról a Magyar Kurírban, a Mária Rádióban.
4. Régiók (Régiófelelősök)
15 éve vannak a régiók, 15 éve keressük ezek igazi helyét. Nagy kincs azok lelkiismeretes munkája, akik régiófelelősként, aktivistaként mozgatják a cursillistákat, szervezik az ultreyákat és tartják a kapcsolatot a Titkársággal. Az első évben minden régióba elmentem, bemutatkoztam, megnéztem, mi történik ott. Továbbra is meggyőződésem, hogy a régióknak óriási szerepe van abban, hogy mennyire aktív a cursillós élet, hogyan sikerül hétvégét szervezni, megmaradnak-e frissen végzett cursillisták, találnak-e kiscsoportot.
5. Három nap, munkatársképző (Várdai Judit, Bozi György, Weisz Teodóra)
Elcsépelt, de igaz jelszó a „fiatalítás”. A hétvégék lebonyolításához folyamatosan kerestünk új rektorokat. Mivel az ő felkérésük az én tisztem, jól látom, hogy mennyi akadálya van ennek a fiatalításnak. Nagyon örülök, hogy az elmúlt három évben tartott 5 női és 6 férfi cursillón 2-2 (+1 ) új rektort (Korai Szandra, Weisz Dóri, Komor István, Bozi György) avattunk. Elhivatottságuk és átlagéletkoruk (~46 év) alapján is biztos pontjai lehetnek a jövőbeni hétvégéknek.
Idetartozik az első Rektorképző és a megújult Munkatársképző („Cursillo a Cursillóért”) megtartása is. A nagyon megfogyatkozott egyházmegyei cursillós papok mellett a legnagyobb kihívás új munkatársak bevonása és a régebbi, nem foglalkoztatottak ismételt meghívása. Ezen a téren nagy szerepe lehet ezeknek a kezdeményezéseknek.
6. Lelkigyakorlatok (Velenczei Katalin, Pallos Zsuzsa, Földes Mária)
A cursillók mellett évi rendszeres program volt a cursillós lelkigyakorlat. Ez igen stabil létszámú volt, gazdája (Velenczei Katalin) szívügyének tekintette a szervezést. Sajnálatos betegsége folytán az utolsó évben már nem tudta megszervezni.
7. Nemzetközi kapcsolatok (Szieberth Máté)
Új felelőse lett e területnek, aki szívvel-lélekkel végezte munkáját. ennek köszönhetően folyamatosan benne élünk a Cursillo nemzetközi vérkeringésében, számos dokumentumhoz jutottunk hozzá, amelyek segítik a mozgalom ideológiai hátterének frissen tartását. Jól halad az Ideas Fundamentales 3. kiadásának fordítása is.
8. Gazdasági ügyek (Pallos Zsuzsa, Mihálffy Gáspár)
A Cursillo működtetéséhez pénzre is szükség van. Jó kezekben tudhattam a Cursillo Alapítvány pénzügyeit, és ez nagy biztonságot adott a munkámhoz. Új és sikeresnek bizonyult kezdeményezés volt a „Palanca fillér”, valamint az év végi adományozásra felhívó körlevél. Az ismételt kérések nyomán most már a többi egyházmegye is részt vállal a nemzetközi tagdíj fizetéséből és egy pályázat keretei között ugyancsak tudtunk plusz forráshoz jutni. Ezek mellett – ha nem is nagy, de – állandó bevétel az SZJA-ból felajánlott 1%.
9. Egyéb (Visy Éva, Bozi György, Csákóy Gyula)
Nem csak a mi egyházmegyénkhez kötődik, de fontos újdonság volt a „Kék könyv” megjelenése. Ugyan megoszlanak a vélemények róla, de biztos vagyok benne, hogy ezt kell javítanunk és elfogadnunk, mert a magyar cursillós közösségnek közös imakönyvre volt szüksége.
Az iroda változatlan formában, stabilan működik. Visy Éva megbízhatóan és pontosan végezte dolgát.
Mindig gond volt a névlisták összeállítása, frissítése. Ezt a fontos, de nem látványos feladatot Bozi György vállalta és végezte folyamatosan.
Nem titkolom, hogy a sikerek mellett voltak kudarcok is. Csak minimális előrelépést nem tudtunk elérni a cursillós atyák számának növelése érdekében: egy atya ígéretet tett hétvége vállalására, egy másik pedig a gyóntatásba való besegítésbe. Nem tudtunk közös titkársági lelkigyakorlatra menni, ami kárára volt a titkársági tagok közötti lelki kapcsolatnak. Nem volt egyenletes a régiósfelelősök kommunikációja, továbbra sincsenek információink a működő kiscsoportokról. Elindultak a bel-budai régióban a havi rendszerességű utócursillós találkozók, s bár sok munka feküdt benne, egy év után ezek elhaltak. Nem jó, hogy egyedül János atya személye lehet csak elég vonzó a cursillistáknak a részvételre. A cursillós lelkigyakorlatok is abbamaradtak.
Ezek a kudarcok azonban nem elkeseredést, hanem elhatározást kell, hoy szüljenek. Az új titkárság kell, hogy megrostálja, hogy mit tart ezek közül fontosnak és azokat igyekeznie kell megvalósítani. Szép három év áll mögöttünk, köszönöm az Úrnak, hogy engedett szolgálni minket.
De Colores!
2015. október 10.

Kovács Ádám