„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” - nemcsak az Országos Ultreya, hanem az utócursillo évének is a mottója. Az idézet talán sosem volt ennyire aktuális, mint most!

Kedves ünneplő testvérek! Néhány gondolattal szeretném lezárni ezt az örömteli együttlétet.

A mai napon több mint 400-an gyűltünk össze az Úr Jézus nevében! Mi cursillisták, akik hiszünk a Szentlélek bámulatos erejében, aki mestere az imádságnak!

Azt tapasztaltam a szervezés alatt és most egész nap, hogy valamennyien örömmel és bizakodással jöttünk el Újpestre, az Országos Ultreyára ünnepelni, sokan azok közül, akiket rabul ejtett a cursillo hivatása. Öröm volt találkozni, rég nem látott arcokat felfedezni, és sok év után úgy örülni egymásnak, mint az első találkozáskor.

Minden ünnep arra indít bennünket, hogy megálljunk egy kicsit, összegezzük az életünket, és nézzünk vissza, hogyan is telt az elmúlt időszak? Így tehettünk most mi is, mindannyian, megállhattunk, és rápillanthattunk a cursillo helyzetére, illetve a saját helyzetünkre.
Ebben a visszanézésben segítségünkre volt Nagy Károly atya buzdító mondatai, a megindító tanúságtételek. Székely János püspök atya gondolatai a homíliában. Herpy Gyuri atya tanúsága, kérése.
De ahhoz, hogy az ünnep idején ne csak hátra, hanem előre is tudjunk nézni, jó volt meghallgatni az egyházmegyék megvalósított és tervezett programjait, ezekből erőt meríthetünk.

Ünnepelhettük a közösség szeretetét, jókedvét, hitét, elkötelezettségét, a terveket, eredményeket, és a kudarcokból levont tanulságokat is.

Az ünnep nem múlhat el hála és köszönet nélkül. Nagyszerű, hogy van KINEK és van MIÉRT hálát adni.

Hálát adunk az Istennek, a cursillóért, az alapítók bátor elkötelezettségéért! Hálát adunk azokért, akik elhozták Magyarországra, akik segítettek elterjeszteni az egyházmegyékben, és hálát adunk azokért, akik élik a negyedik örök napot, és barátságukkal Jézus szeretete mellé állítják a távol lévőket!

Köszönetet kell mondjunk elsősorban Zoli atyának, aki hatalmas szívvel kölcsönözte a templomát, a plébániáját erre az alkalomra is! És ami nem kis dolog, asszonyokat meghazudtoló ötletekkel segítette a szervezőket jó és praktikus tanácsaival.

Köszönet János püspök atyának, aki hatalmas lélekkel, fáradhatatlanul járja az országot, és erősít bennünket. Most is esküvőre kellett elmenjen, ezért nincs közöttünk.

Köszönet a szervezőknek, a zenészeknek, mindenkinek akik a szervezésben, beszerzésben, a berendezésben, az ebédeltetésben, a kalauzolásban segítettek! És köszönet azoknak is, akik itt tudnak maradni, és a helyrerakásban is segítenek!

Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, sokan fáradságos utazás után vagytok, de a nevetés, a jó szavak, a megosztott gondolatok, végül az Eucharisztia közös ünneplése építettek bennünket, remélem enyhítette a fáradtságotokat is. Megerősített bennünket, hogy jó az Isten!

Az előző országos ultreya óta eltelt időben a cursillo fontos állomáshoz érkezett, mert Istennek hála idén február 21-én megalakult a Magyarországi Cursillo Nemzeti Titkársága, az összes egyházmegye részvételével. Ez óriási lépés a lelkiség életében, az egység és a szeretet útján!

A misében János atya meghirdette az utócursillo évét, amellyel az a szándékunk, hogy a következő egy évben fektessünk nagyobb hangsúlyt arra, hogy keressünk fel mindenkit! Levélben, telefonon, személyesen, olyanokat is, akiket talán szem elől tévesztettünk. Szítsuk fel egymásba az első szeretet élményét a cursillo iránt, segítsük visszatérni azokat, akik egy kissé eltávolodtak tőlünk. Hívjuk őket, adjunk programot és feladatot, hogy újra magukénak érezzék a cursillót, és annak minden szépségét! Várunk újra mindenkit, még ha bánat, félreértés, vagy sérelem kedvedet szegte valamikor! Gyertek és szolgáljuk együtt az Urat! Neki ránk, és így van szüksége! Krisztus számít ránk!

„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” Mt 18,20
A mottó talán sosem volt ennyire aktuális, mint most!

Talán soha nem volt ennyire világos és aktuális a cursillo hivatása, módszere, mint a mostani időkben! Erősítsük meg a kapcsolatunkat Jézussal! Evangelizáljunk, hogy még több ember fogadja el Jézus tanítását! Legyünk készek az imacsoportjainkban az engesztelésre, kérve a hűség, elköteleződés, kitartás ajándékát! Kérem a kiscsoportokat, hogy találkozóinkon a kereszténységért, hazánkért, Európa megmentéséért engeszteljünk.

De colores!

Fotók az országos ultreyáról:
http://1drv.ms/1DEXEtX