Házas hétvégés barátaim, Marót Balázs és Sergyán Szabolcs invitáltak meg a 84. férfi cursillóra, Leányfaluba. Itt, e falak között töltöttünk el néhány lélekemelő napot hitvesemmel is bő két és fél éve. Az eredeti tervek szerint a lelkigyakorlatra márciusban került volna sor, amikor én még a poklok poklában bolyongtam. Júniusra, az elhalasztott időpontra viszont – nyilván az is isteni terv jóvoltából – kiderült az ég, tiszta és várakozó lélekkel tudtam átadni magam a „szerzetesi” élménynek. Hozzá kell tennem, világi hivatásom jóvoltából természetes vonásom a gyanakvás, hogy önkéntelenül megpróbáljak a dolgok és rendszerek mögé nézni, titkokat és manipulációkat orrontva. Ez a három nap azonban úgy telt, hogy már a kezdetek kezdetétől meg tudtam feledkezni fenntartásaimról, s végig megajándékozottnak éreztem magam. Köszönhető ez nyilván Ruszthy Gyula szigorú és következetes ceremóniamesteri ténykedésének és a munkatársak odaadásának is, no meg Hofher József és Orosz Árpád atyák közvetlenségének, akiknek a társaságában még a magamfajta „elrontott”, spekulatív jellem is meg tud nyílni, átadva magát a tiszta, mögöttes szándékok nélküli gondolatoknak és érzületeknek.
Mindazonáltal nyilván nem véletlen, hogy épp a Szent Tamás asztalhoz osztottak be a sokat tapasztalt szervezők – reményt ad viszont, hogy bár természeténél fogva a névadó is hajlott a kétkedésre, előbb-utóbb mégiscsak a szentjei közé emelte az egyház. Revelatív felismerés volt, hogy nálam jóval ifjabbaktól az idősebbekig, megtért roma bűnözőtől professor emeritusig közösséget érezhetek; sőt gyakorló atyák is „menetelnek” mellettem ezen a virtuális zarándoklaton.
Megerősítést kaptam többek között abban is, hogy a keresztény embernek nem kell feltétlenül sótlannak, karót nyeltnek lennie: a katolikus hittel békésen megfér a humor és az önfeledt vidámság – nemcsak a vallomástételekben, de még a vacsoraasztalnál is. Elvégre Krisztus valóban színes, sokszínű – ki merné állítani ezek után az ellenkezőjét? Mintha tényleg egy „gyorstalpaló” belső El Caminót jártam volna végig csütörtöktől vasárnapig. Köszönet érte az égieknek és a földieknek egyaránt.

De Colores!

Csontos János