A Vatikáni Rádió tudósítása a találkozóról:

http://hu.radiovaticana.va/news/2015/05/01/a_p%C3%A1pa_a_cursill%C3%B3soknak_menjetek_el_a_t%C3%A1voll%C3%A9v%C5%91kh%C3%B6z/1141068

A Vatikán angol oldalának híre:

http://www.news.va/en/news/pope-francis-meets-with-cusillos-in-christianity-m

Szieberth Mátéval készült interjú a Vatikáni Rádióban:

http://hu.radiovaticana.va/news/2015/05/12/aj%C3%A1nd%C3%A9k_a_r%C3%A1cs_m%C3%B6g%C3%BCl_-_magyar_cursill%C3%B3sok_a_p%C3%A1p%C3%A1n%C3%A1l/1143489

A pápai audiencián Ferenc pápa beszéde a cursillistákhoz (németül és angolul is olvasható):

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/april/documents/papa-francesco_20150430_cursillos-di-cristianita.html

A pápai audienciát megörökítő videó feliratozott verziója:

https://drive.google.com/file/d/0Bxpd1np51TnXREV2UUdMM3QweGM/view?usp=sharing

Római Riportok, 06.10-nél "A Cursillo Mozgalom látogatása a Szentatyánál":

https://vimeo.com/128030747

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön weblapjáról:

http://bv.gov.hu/ajandek-ferenc-papanak


Szieberth Máté az audiencián elmondott beszéde a magyarországi Cursillo helyzetéről:

"Nagy örömömre szolgál, hogy a magyar cursillisták nevében köszönthetlek benneteket. Szeretném külön köszönteni olasz házigazdáinkat, akikkel együtt az Olaszországi Cursillo Mozgalom 50. évfordulóját ünnepeljük. 50 év hosszú idő egy embernek, de csak az örökkévalóság egy múló pillanata a mi mindenható Teremtőnknek. Így aztán tudjuk, hogy a sok kegyelem és ajándék, amit megtapasztaltatok ebben az 50 évben semmi, csak egy kis ízelítő mindabból, amit az Úr a következő évtizedekben a ti Jámborságotok, Tanulásotok és – legfőképpen – Tetteitek által végbe akar vinni a világban.
Magyarországon már 26 éve tapasztaljuk a végtelen Kegyelemnek ezt az ízelítőjét. Osztrák cursillisták már a 80-as években megpróbálták elhozni Magyarországra, amely akkor még a vasfüggöny másik oldalán volt, a mozgalmat, de a kommunista hatóságok egészen 1989-ig megakadályozták ezt. Az első cursillo hétvégét Iszkaszentgyörgyön (a Székesfehérvári Egyházmegyében) tartották 1989. április 13-tól 16-ig. Ennek a hétvégének a lelkivezetője Josef Garcia-Cascales atya volt, akinek alapvető szerepe volt mind az osztrák, mind a magyar cursilló mozgalom megalapításában. A mozgalom további fejlődésben és terjedésben, az új Vezetők lelkesedés mellett, két szerzetesrend tagjai is nagy segítséget nyújtottak. Jezsuiták Kanadából és a Kanadai Magyar Cursillóból hozták a tapasztalataikat, míg a verbiták a Cursillo módszerét hozták, ahogy azt latin-amerikai missziós szolgálataik során alkalmazták. A két megközelítés két külön ágat eredményezett a magyar cursillóban, amelyek együtt az ország valamennyi egyházmegyéjét lefedik, és amelyek közös Nemzeti Titkárságba tömörülnek és az egység útjait keresik a Magyarországi Cursillo Mozgalom lelkivezetőjének, Székely János püspök atyának a vezetésével. Az egység megtalálására a mi megközelítésünk a visszatérés a Cursillo gyökereihez, Eduardo Bonninhoz és társaihoz, és neki adatott eredeti karizmához.
Az elmúlt években a magyar Cursillo sok gyümölcsöt hozott, de van kettő, amelyek különösen édesek a szívünknek, mert a Cursillo egyedi küldetését valósítják meg, vagyis azoknak az elérését, akik távol vannak. Az első volt a cigányok bevonása a mozgalomba. Országszerte egyre több hétvégén vesznek cigány jelöltek is és már új munkatársak is érkeztek a cigány közösségből. Megtapasztaljuk, ahogyan mindkét oldal, cigányok és nem-cigányok, tanul a másiktól és elkezdi tisztelni és szeretni egymást, és hogyan formálódik barátság olyanok között, akik messze vannak egymástól társadalmi helyzetükben és iskolázottságukban, de közel Krisztusban. A másik gyümölcs még nagyon fiatal, és a Kegyelem mennyei napsütését igényli, hogy nagyobbra és még édesebbre nőjön: ez a börtöncursillo, amelyre először 2014 decemberében került sor Sátoraljaújhelyen (Kelet-Magyarország). Ez a különleges cursillo nagy siker volt és meggyőzte a magyar büntetés-végrehajtási vezetőket, hogy teljes támogatásukról biztosítsák ezt a projektet. Ennek eredményeképpen ebben az évben öt börtöncursillo áll előkészítés alatt öt börtönben az ország különböző pontjain."