Az én cursillós csapatomból sokan nem tudtak eljönni, de úgy éreztem, ők is jelen vannak, hiszen hordozom őket a szívemben. A búcsúztatókban is olyan mondatok, idézetek, emlékek hangzottak el, amit itt vagy ott, de mindnyájan megéltünk, megtapasztaltunk. Székely János püspök atya személyes hangú búcsúztatójában úgy idézte föl Tamás atya alakját, aki mint „Illés próféta eljött, mint tűzvész, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya”.
A szeretet szeretetet szül – mondta gyakran Tamás atya, ő ezt a szenvedélyes szeretetet hirdette, ami nem ismer mértéket, amit csak Jézus Krisztustól „leshetünk el”, aki annyira szeretett, hogy életét adta értünk. Lábady Tamás és Éva helyettem is búcsúzott, emlékezett, idézte föl azokat a kérdéseket, mondatokat, amelyek Tamás atyát annyira jellemezték. A leggyakoribb kérdése ez volt: „Szerelmes vagy?” Nem mindig tudtam erre őszintén azt válaszolni, amit várt, de mélyen érzem, hogy csakis így lenne érdemes szeretni. És ezen az estén ez meg is valósult, hiszen annyi szerető, derűs ember gyűlt össze Tamás atya mennyei születésnapját „ünnepelni”, annyi örömteli találkozásban volt részem, Istennel, barátokkal és önmagammal, amit így neki köszönhetek. Megragadtak bennem az olvasmány szavai a végső időkről: „Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója;…Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe. Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.”
Hálát adok Istenem, hogy találkozhattam Tamás atyával, aki az igazságra tanított engem, hálát adok azért, hogy még most is tanulhatok tőle, és kérem, imádkozzon értünk, ne veszítsük el a szenvedélyes szeretet gyakorlásának képességét.
Földes Mária


http://bonumtv.hu/news//beothy-tamas-atya-temetese-8918