A lelkivezető, és a civil elnök megválasztásával együtt, megválasztottuk az Állandó Tanácsot, akiknek a szolgálata – az Ideas Fundamentáles szerint - elsősorban abból áll, hogy koordinál. Támogatja az egyházmegyék titkárságait, főleg abban, amit nem tudnak maguk elvégezni, vagy amire megkérik. Figyeli az idők jeleit. Ahol szükséges, vagy helyénvaló, a munkatársakból központi szemináriumot (esetleg munkatárs-cursillót) szervez. Gondoskodik arról, hogy a vázlatokat és a beszélgetéseket szakadatlanul megújítsák, természetesen hűen a Cursillo alapvető eszméihez. Kapcsolatot tart fenn más országok hasonló szervezetével. Együttműködik, részt vesz a mozgalom nemzetközi találkozóin.

Mint megválasztott világi elnök kidolgoztam a következő négy év programját, amelyet az Állandó Tanács április 8-i ülésén jóváhagyott. A megbeszélésről készült jegyzőkönyvet minden egyházmegye vezetősége megkapta.

Döntéseink:
• Minden év szeptember harmadik szombatján tartjuk az Országos Ultreyát. Az időpont állandósága segíti az egyes egyházmegyéket programjaik szervezésében. Idén a helyszín Budapest.
• Legyen tematikája minden évnek, a következő sorrend szerint: „Utócursillo éve”, „Előcursillo éve”, „Apostolság éve”, „Közösség éve”.
• Az „Utócursillo évét” az Országos Ultreyán hirdetjük meg, és ismertetjük az egyházmegyék elképzeléseit, amelyeket elterveznek a régebben végzettek felkutatására, az utóélet hiányosságainak feltérképezésére, a módszereket, az ötleteket az egyének és közösségek elkötelezettségének felélesztésére.
• A papok szerepének fontossága a kiscsoportok létrejöttében. Juhos Ferenc és Orosz Árpád atyák látogassák a papokat, szervezzenek találkozókat, amelyekre Székely János atyát is meghívják.

De colores!
Fabók Ildikó