1. Juhász Bálintné Mária rektori beszámolója:
• legmaradandóbb élménye a munkatársi felkészülés öröme, és a kapott személyes kegyelmi élménye
• a 17 jelölt számára a cursillo a jelenlévő több beteg, illetve akadályoztatás ellenére sikeres volt
2. Fabók Ildikó beszámolója:
• a végül 8 fő jelentkező miatt a február 11.-i cursillo elmarad
• a kevés résztvevő miatt megfontolandó az időpont későbbre helyezése, a jelöltek hosszabb, és személyes felkészítése
• felmerült az összevonás a júniusi cursilloval, mely Farkas Rita bevezetése érdekében, Vele egyetértésben Ildikó rektorságával történne. A Házzal leegyeztetett időpont 05.06…09.
3. Várdai Judit „programok” beszámolója:
• a spanyol vendégek programja változatlan
• mindenki hívja az Atyákat a megbeszéltek szerint
• vállalkozó szükséges az alábbi feladatokra: fuvarozás a reptérről
• még 1 fő tolmács Gilyén Elemér felajánlása szerint szükséges, Poltz Anikó már vállalta
• A 900 EU megvásárlására kérem Pallos Zsuzsát, Gilyén Elemér a 100 eFt támogatást utalja
• szombat délelőttre és délutánra süteményt hozzatok
• közös elhatározással kijelöljük a 2011 év 3-3 cursillo rektorait, és az időpontjait a jobb előkészület érdekében
4. Munkatársképzés:
• kérjük a rektorokat – aki még adós - 02.18.-ig jelezze Csákóy Gyulának e. levélben:
- részt vesz-e a speciális rektori képzésben (hívjuk, és reméljük)
- a vele már dolgozott és a képzésre meghívandó munkatársak adatait
- és az általa javasolt, a képzésre meghívandó új munkatársakat (a munkatársság mindenféle munka, nem csak beszélgetés mondása)
• a beérkezett javaslatokat Gyuszi összesíti (lásd levelét) és mindenkinek megküldi
• újbóli egyeztetés a következő grémiumon
5. A grémiumok I. félévi változott időpontjai és helyszínek:
03.10. szerda 17.30 KPSZTI, Bp.VI. Városligeti fasor 42.
03.23. kedd 17.30 KPSZTI, Bp.VI. Városligeti fasor 42.
04.14. szerda 17.30 KPSZTI, Bp.VI. Városligeti fasor 42.
05.12. szerda 17.30 Szt. Kereszt Plébánia I. em, Bp., Üllői út 145.
05.25. kedd 17.30 KPSZTI, Bp.VI. Városligeti fasor 42.
06.09. szerda 17.30 Szt. Kereszt Plébánia I. em, Bp., Üllői út 145.
06.22. kedd 17.30 KPSZTI, Bp.VI. Városligeti fasor 42.
6. Régiók:
• az EC és UC működésének alapja a működő régiók, illetve a működő plébániai közösségek
• nélkülözhetetlen a cursillisták, de valójában mindannyiunk missziós (4B) munkája, példaadó és vonzó szeretete, öröme
• kidolgozott programra van szükség, és ezt megvalósító szervező munkára
• RL régió-munkacsoport létrehozását javasolja, akik ajánlást, módszert dolgoznának ki mindannyiunk számára, illetve működtetnék azt a saját régiójukban
• a munkacsoportba felkértek Bernolák Béla, Telek Mihály, Frankovits Gyuri akik ezt vállalták, illetve RL személyesen keresi meg ebben részvételre Maróti Gabit, Földes Máriát.
7. Ismétlésül: események, rektorok:
4.1 Egyeztetett C időpontok: 02.11…14 női elmarad
02.18…21 ffi elmarad
05.06…09 női rektor: Fabók Ildikó
05.27…30 ffi rektor:
(06.17…20 női az időpontot még nem mondtuk le)
11.04…07 női rektor: Juhász Kati
11.25…28 ffi rektor: Gelley Dávid
Helyszín: Leányfalu
4.2 Rektorok speciális képzése 04.23…25. szervező: Várdai Judit
Helyszín: Leányfalu vezeti: Gulyás Zsolt
4.3 Lelkigyakorlat mindenkinek 09.30…10.03 előkészíti: Várdai Judit
Helyszín: Leányfalu
8. Egyéb:
A rektorképző résztvevői részére a részvételi költség 50%-át a titkárság fizeti.
A következő találkozó fő programja: a meglévő és meghívandó munkatársak, az esetleges új munkatársak meghívásának egyeztetése, és a régió munkacsoport.

A következő grémium találkozó: 2010.03.10. szerda 17.30, Helyszín: KPSZTI Bp., VI. Városligeti fasor 42.


2010.02.17. AMDG de colores Rébay Lajos