1. Kovács Ádám beszámolója és javaslata az encuentro-val kapcsolatosan:
• a találkozóra vezető, illetve felhatalmazással rendelkező menjen
• a megbeszélendő kérdésekkel kapcsolatosan rendelkezzen közösségi állásponttal
• az európai titkárság pénzbeni hozzájárulását időben gyűjtsük, alapja a tagi hozzájárulás legyen kifejezve ezzel a mozgalom iránti elkötelezettséget
• az európai titkárságot 4 évre Ausztria látja el, a személyek még nem ismertek
• meghívást kaptunk az osztrák cursillo 50. születésnapjára

2. Kovács Ádám rektori beszámolója a cursillojáról:
• jó hangulatú, a mozgáskorlátozott révén különösen sok ajándékot adó találkozó volt.
Zsolt atya megjegyzése: az illető részvételét megfontolni, illetve előkészíteni javasolta volna.

3. Rébay Lajos bejelenti, hogy a február 18.-i ffi cursillora 2 jelentkező van (Újpestről), ezért ezt nem tartjuk meg. A felkért régiók nem küldenek jelöltet.

3. Várdai Judit „programok” beszámolója:
• a februári női cursillora Fabók Ildikó és csoportja felkészül
• a 2010 évi nő rektorok kijelöltek, biztos ffi vállalkozó még nincs
• a spanyol vendég február 20…21 programjára püspök atya kérése:
20-án szombaton a „munkanapon” minden budapesti munkatárs, illetve egyházmegyénként 3 rektor és 1 pap vegyen részt, ezen felül az egész találkozón egyházmegyénként 3-4 képviselő végig vegyen részt.
• program még nincs, ezt és a vendég szállását rendezni Judit kéri a püspők atya titkárnőjétől, reptéri szállításáról mi gondoskodunk
• a titkárnő által kért személyek értesítéséhez neki az adatokat Judit megadja.

4. Munkatársképzés:
a munkacsoport írásos javaslatát elfogadtuk:
• a már meglévő munkatársak együttes képzési (mélyítő) programja 3 évre, évi egy alkalommal, idén június 13…15 Leányfalu,
• a témák: 1. év a cursillo összefüggései, a munkatársi feladatok át- és újra gondolása
2. év az asztalmunka és kiscsoport, a kommunikáció
3. év a világi beszédek
• új munkatársak képzése országos részvétellel, egy 3, és egy 2 napos hétvége során. A tematika kidolgozása az első mélyítő után. Időpont 2011 tavasz.
• elengedhetetlen a rektorok bevonása, részvétele, összehangolása a külön induló rektor képzéssel (04.23…25.)

5. Ismétlésül: események, rektorok:
5.1 Egyeztetett C időpontok: 02.11…14 női rektor: Fabók Ildikó
05.27…30 ffi
06.17…20 női (Rektor: Farkas Rita)
11.04…07 női (Rektor: Juhász Károlyné Kati)
11.25…28 ffi
Helyszín: Leányfalu
5.2 A februári cursillok régió-gazdái: Dél-Pest, Észak-Buda és Szentendre
5.3 Spanyol atya képzése 02.20…21
5.4 Rektorok speciális képzése szervező: Várdai Judit
Helyszín: Leányfalu vezeti: Gulyás Zsolt
5.5 Lelkigyakorlat mindenkinek 09.30…10.03 előkészíti: Várdai Judit
Helyszín: Leányfalu
6. Egyéb:
A következő találkozó kezdő programja Juhász Mária rektori beszámolója.
A fő program: a meglévő és meghívandó munkatársak, az esetleges új munkatársak meghívásának egyeztetése az összes rektor részvételével.

A következő grémium találkozó: 2010.01.26. kedd 17.30, Helyszín: KPSZTI Bp., VI. Városligeti fasor 42. Utána: 2010.02.09. kedd, u.ott.