Közös vélemény-nyilvánítás alapján az alábbiakban állapodtunk meg:
1. Munkatársképzés:
1.1 Fabók Ildikó RL felkérésére vállalta a munkacsoportban való részvételt, különös tekintettel az országos képzésre.
1.2 Minden résztvevő RL felkérésére 11.17.-ig RL-nak megküldi a folyamatos munkatársképzésre vonatkozó igényeit, javaslatait.
1.3 RL 2 héten belül munkatársképző munkacsoport megbeszélést szervez.
1.4 A munkacsoport munkájának szervezését Csákóy Gyula, a szakmai munka vezetését Gulyás Zsolt atya vállalta.
1.5 A munkatársképző valamennyi, feladatot vállaló részére nyilvános.
1.6 Programja legalább fél évre előre rögzített, publikált legyen.
1.7 3 napos képzést RL ennek alapján nem tervez.
2. EC-média:
2.1 A munka átfogó tervezésére, irányítására RL Fabók Ildikót kérte fel, aki azt vállalta.
Az érintett, megbeszélt lényegi feladatok:
2.2 De colores:
• a lap főszerkesztője Fabók Ildikó
• az újság nyomtatott legyen, negyedévenkénti megjelenéssel
• a szerkesztési, nyomdai, postai előkészítést Fabók Dávid cége készíti el (ajánlatot kérünk)
• Gilyén Elemér egy szám költségét vállalja (kb. 150.000 Ft), és vállalja támogatók szerzését
• a Karácsonyi számhoz többen vállaltak cikket, megjelenés 12.15. postázva
2.3 Honlap:
• a honlaphoz minden aktuális hír, beszámoló azonnal továbbítandó Fabók Ildikónak
• a szofverkezelést, kezdeti szerkesztést Fabók Péter végzi
• a hozzáférés ezentúl Fabók Ildikó és Péter, Rébay Lajos számára legyen biztosított
• a napi frissítő javítandó
2.4 2010. évre média tervet fogunk készíteni.
2.5 RL a tervezett folyamatok beindításáig más EC munkát nem kér.
3. C, rektorok:
3.1 A munka átfogó tervezésére, irányítására RL Várdai Juditot kérte fel, aki azt vállalta.
Az érintett, megbeszélt lényegi feladatok:
3.2 Elsődleges feladat a cursillók (időpont, helyszín, rektorok) előkészítése
3.3 Rektorképzés legyen, elkülönítve a folyamatos munkatársképzéstől.
3.4 A rektorokkal legfeljebb kettesben kell foglalkoznia, a felkészüléseken részt venni nem indokolt.
3.5 Új rektorok beállítását meg kell kezdeni.
4. Régiók:
4.1 A jelenlegi régiók száma 10.
4.2 A nem működők létrehozását RL irányítja.
4.3 A terv a hetente váltott otthoni kiscsoport-templomi közösségi találkozó. Lehetőleg havonta legyen közösségi (nyilvános) szentmise tanúságtételekkel. A régióban legalább negyedévente legyen ultreya.
4.5 Minden régiófelelős a grémium tagja. Elkülönített UC felelősök nem lesznek (végül is.)
4.6 Földes Mária vállalta a Pest-középső (XIV, XVI. kerület) régió vezetését. Ebben Maróti Gabi segíti.
4.7 Minden régióban feladat a máshol végzettek meghívása a közösségi eseményekre, és a kiscsoportok létrejöttének támogatása. Az egység létrehozását alkalmas grémiun tag közreműködése segítse. Ilyen célú segítséget a Rákosszentmihály esetében RL vállal. (Csak emlékeztetőül: egyes grémium ülések a régiókban lesznek ultreyák alkalmával).
4.8 RL szervezése alatt van a Bel-pesti régió. Az első találkozó 2010.01.14. csütörtök 18.00 óra a Belvárosi Plébánia templomban (Herpy György atyánál). A szervezéshez kérte Faragó Antal segítségét. Jelenlegi segítők Pálmai Tibor, Szeredai Péter.
4.9 RL egyeztetést folytat a szentendrei régió tagjaival.
4.10 Telek Mihály vállalta a XVII. kerületi (Rákosok) régió vezetését.
4.11 A Dél-pesti régió megmaradt területe Külső-ferencváros, Kőbánya, Kispest, Lőrinc, Erzsébet. A vezetés változik. Ebben Juhász Károly segít.
4.12 A régiók felelőseit a honlapra folyamatosan feltesszük.
4.13 A titkárság, és a Cursillo Alapítvány adatait a honlapra feltesszük.
5. Külföldi kapcsolatok:
5.1 A képviseletet RL felkérésére Kovács Ádám vállalta.
5.2 A háttérlevelek kérésére, küldésére számítástechnikai háttér van. A levelezést vállalta.
6. Gazdasági, ügyviteli feladatok:
6.1 A munka irányítását, az alapítvány könyvelését, a pénzügyi munkát RL felkérésére Pallos Zsuzsa vállalta.
6.2 Irányítja az iroda ügyviteli munkáját.
6.3 Farkas Rita vállalta a számítástechnikai munkát, névsorok egységesítését, kezelését.
6.4 Gilyén Elemér segítsége révén holnap az európai tagdíjat átutaljuk.
7. 2010. évi terv:
7.1 A programok alapvetően a munkacsoportok és a régiók terveiben jelenjenek meg. A honlapon szerepeljen.
7.2 A grémium következő találkozói: 11.25., 2010.01.13. (téma: munkatársképzés egyeztetés a grémium plénuma előtt), 2010.01.27. (téma: média).
7.3 A cursillok időpontjait Várdai Judit Leányfalun lekötötte. A rektorokat RL-sal egyezteti.
8. Egyéb:
A választás alatt Ruszty Gyula rögzítette, hogy az új vezető szükség esetén meghívhat a grémiumba nem választott munkatársakat is. Ezzel már élt RL Arató Márta, és a régió felelősök meghívásakor.
A Karácsonyi ünnepség a Mária utcában a hátsó hittan teremben 12.15.-én kedden 18.00 órakor. Házigazda a Bel-pesti régió.
A következő grémium találkozó: 2009.11.25. szerda 17.30. Helyszín: KPSZTI Bp., VI. Városligeti fasor 42.
2009.11.12. AMDG de colores Rébay Lajos