Deo gratias!

2014. június 15-én, vasárnap Budapest-Vizafogón, a Tours-i Szent Márton templomban ünnepeltük Herpy Gyuri atya pappá szentelésének 60. évfordulóját. A hálaadó szentmisén a Cursillo Mozgalom, a Házas Hétvége Mozgalom és a vizafogói hívek közösen adtuk hálát az Úrnak Gyuri atya szolgálatáért, a tőle és általa kapott ajándékokért. Ahogy Kovács Ádám az ünnepi szentmisére szóló meghívójában írta, nekünk cursillistáknak különösen nagy ajándék, hogy a Cursillo Mozgalomban legrégebben szolgáló, mind a mai napig aktív papját is tisztelhetjük Gyuri atyában.

A szentmisét követő agapén nagy öröm volt találkozni a régi barátokkal, a régen nem látott testvérekkel. Ezek a találkozások, beszélgetések megerősítenek bennünket hitünkben, elköteleződésünkben, és ismét feltölthettük a lelki-érzelmi tankjainkat.

Mi, akik a lelkinapos találkozásokon is számíthatunk papi vezetésére, értékes tanúságtételeire külön köszönetet és hálát mondunk ezekért a közös napokért, ahol minden jelenlévőnek az az érzése, hogy személyes barátot kapott Gyuri atya szerető és elfogadó személyében.

Ismét megtapasztalhattuk, hogy a szentmisében ünneplők szeretetközössége Krisztusban kegyelmi ajándékok forrása.

Hálát adunk Gyuri atya életéért, szolgálatáért és Isten bőséges áldását kérjük Számára!

De colores!

Juhász Károly és Kati
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gondolatok Herpy Gyuri atya gyémántmiséje után

A számok néha sokat mondanak: Herpy Gyuri atya 60 évvel ezelőtt, 1954-ben kezdte papi szolgálatát. A „Rákosi-korszak” második hulláma, a szűk egy éves Nagy Imre-éra utáni időszak kezdetén. A vallásellenes harc újbóli meghirdetése, a papnövendékek számának adminisztratív csökkentése (mindössze 525-en voltak 1954-ben az egész országban), a békepapi mozgalom felvirágzásának időszakában. Nem beszél róla, de biztos vagyok benne, hogy kispapként, majd frissen felszenteltként nem volt könnyű az egyenes úton maradni.
Újabb számok: 25 éve annak, hogy az 1. magyarországi férfi cursillón papként szolgált és ezt követte további 39 szolgálat az Esztergom-budapesti Főegyházmegyében, mely közül a legutóbbi az idén márciusi, Tahiban tartott férfi cursillo volt. Összesen 40 – biblikus szám… Ő a legrégebb óta magyarországi papként a cursillóban aktív lelkivezető. Milyen sokat köszönhetünk neki!
A cursillós hétvégéken kívül rendszeresen jött velünk plébániai lelkinapot tartani, emellett ő az Észak-pesti régió lelkivezetője, részt vesz a havi ultreyákon, motorja jelenlegi szolgálati helyén, a Belvárosi Plébánián működő kiscsoportnak. Ha egy rektor a munkatársi csapat összeállításán gondolkodik, rá bizton számíthat – 84 évesen is teljes szellemi frissességgel, fizikailag jó kondícióban tudja lelkesíteni a jelölteket és tanítani, példát adni a munkatársaknak.
Közismert, hogy a Cursillo mellett a Házas Hétvégében is sokat tett. A gyémántmisén mindkét lelkiségi mozgalom képviselői köszöntötték. A hálaadás Vizafogón volt, abban a templomban, amit ő épített 29 éve. Öröm volt látni, hogy egykori káplánja, a jelenlegi plébános, Juhász Gábor atya milyen nagy szeretettel beszél róla.
Adjunk hálát az Úrnak Gyuri atyáért és kérjük, hogy segítse hivatásában jó egészségben, derűben és erőben! Bárcsak minél több, hozzá hasonló atyánk lenne!

Kovács Ádám

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GONDOLATOK HERPY GYURI ATYA GYÉMÁNTMISÉJE ALKALMÁBÓL


Valamikor nagyon régen, a kilencvenes évek derekán történt, hogy férjemmel együtt elmentünk a Vizafogó-i templomba misére. Herpy Gyuri atya, akit akkor még nem ismertünk, kedves mosollyal elénk sietett, kezet nyújtott, bemutatkozott és érdeklődött utánunk. „No, ilyet még soha nem tapasztaltunk” mondtuk. Valaki külön örül nekünk, fontos a jelenlétünk, érdeklődik utánunk?!

Ezt követte a cursillo és a több évtizede tartó együtt munkálkodás az Észak-pesti régióban.
Hogy minden alkalommal ott van? Ez természetes.
Hogy minden alkalomra készül, lelkesít, bátorít, szeret minket külön-külön és együtt? Ez is természetes.
Hogy fáradhatatlanul gondunkat viseli, kéréseinket teljesíti? Ez is természetes.
És engedtessék meg egy személyes hangvételű gondolat is. Férjem, Béla temetését is „természetes”, hogy ő végezte.

Drága Gyuri atya! Áldjon meg és őrizzen meg az Úr még sokáig, jó erőben, derűben, gondot űző szeretetben!

Őszinte baráti szeretettel:
Bernolák Melinda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRÁGA GYURI ATYA!

Köszönöm, hogy Benned egy igazi, melegszivű lelkiatyát ismerhettem meg, aki annyit tett a CURSILLO terjesztéséért és annak megértéséért, hogy Krisztus valóban számít ránk és mi is MINDIG számíthatunk Rá, és bízhatunk Benne. A Te személyiséged rengeteget segített nekem (és még sokaknak) életünk szebbé tételében és közeledésünkben Isten végtelen szeretetéhez.
ISTEN ÁLDJON ÁLDÁSOS SZOLGÁLATODÉRT, SOKAN SZERETÜNK ÉS NAGYON HÁLÁSAK VAGYUNK NEKED!
DE COLORES!
Öreg barátod:
Révész Saci
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drága Gyuri Atya!

Vizafogói gyémántmiséd után született meg bennem a gondolat, hogy az ünnephez kötődően levelet fogok írni Neked. Ebben megerősített, amikor hallottam, hogy weblapunkra és a De Colores hasábjaira is gyűjtik a Neked szóló köszöntéseket.
Azóta jó néhány hét telt el, de úgy gondolom, a köszöntő és köszönő sorok mindig aktuálisak maradnak.

Ismeretségünk kezdete már ködbe vész. Mari húgoddal közös házaspáros kiscsoportba jártunk. Ő szemelte ki Lacimat egy bécsi férfi cursillóra, ahová együtt utaztatok. 1989 februárját írtuk. Még abban az évben nyáron megtartották az első magyarországi női cursillót, amelyre – nyilván, mint feleség – én is meghívást kaptam. Eljöttél a zárónkra, s alig telt el két hónap, amikor munkatársnak hívtál mindkettőnket. Új templomod szenteléséhez kötődően szerveztél férfi és női cursillót híveid számára.

Így kezdődött életemnek egy örömteli, gyönyörű szakasza, amit Neked köszönhetek. A mai napig ezeknek az éveknek gazdagságából élek.
Soha nem gondoltam, hogy munkatárs legyek, mert izgulós, lámpalázas voltam mindig. Nem is igazán lelkesedtem ötletedért. A Te bizalmadnak, bátorításodnak, kitartó telefonhívásaidnak köszönhetem, hogy végül igent mondtam. Ma már tudom, hogy az Úristen eszköze voltál, s nagyon hálás vagyok mindazért, amit segítségként kaptam Tőled ehhez a szolgálathoz. Áldjon meg érte Urunk!
Külön köszönöm szerető türelmedet, biztatásaidat, amivel támogatsz a felé vezető úton. Nem hagyod, hogy elkényelmesedjem, életben tartod bennem a továbblépés szándékát, és ebben imáiddal is segítesz.

Drága Gyuri Atya! Sokan és sokat köszönhetünk Neked. Külön karizmád, hogy mindenkiben csak a jót látod, szemed van ahhoz, hogy észrevedd, kiben milyen ajándékokat rejtett az Úristen, és szíved, türelmed, hogy azok kibontakoztatásában bárki segítségedre számíthasson.

Gyémántmiséd alkalmából, örömmel csatlakozom a közösség imáihoz. Veled és Érted adok hálát Istennek gazdag életedért. Kérem Őt, tartson meg még sokáig nekünk lelki, szellemi frissességben, testi egészségben, erőben. Adjon sok örömöt papságodban, s adja, hogy az Ő szeretete mellet, sokunk szeretetét tapasztalhasd.
Arató Márta