Ezen a tavaszon éreztem először erős hívást a részvételre. Az Úr hívott, választott ki, és segített. A három és fél nap alatt számtalanszor tapasztaltam meg kegyelmét. Ilyen kegyelem volt a személyes megszólítottság megtapasztalása a szentmiséken, a „véletlenszerűen" kihúzott idézetben: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy." (Iz 43,1), a Szt. Anna-asztalnál ülő társaim, a velük való bensőséges beszélgetések, a beszélgetés és szentgyónás Zsolt atyánál és szavai a záróünnepségen.
Az első nap végére annyi mindent hallottunk, annyi mindenről beszélgettünk már, hogy néhányan egymástól kérdezgettük, illetve este Zsolt atyától is megkérdeztem: „Mit fogunk csinálni még két napig?" Ő elmosolyodott, és annyit mondott: „Csak most jön a java!" S valóban, egyszer csak azt vettem észre, hogy szép lassan átformálódtam, és teljesen új módon, bensőséges kapcsolatban találkozom Istennel. A cursillóig is volt bennem bizonyosság, hitem itt mégis más minőségűvé vált. Megéltem és megélem, hogy magamban hordozom Krisztust. „Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem." (Jn 15,4)
Mint megtudtuk ez a cursillo rendhagyó volt abban a tekintetben, hogy a Szt. Pál-asztalnál csupán ketten „tartották a frontot": Kövesdy Zsolt atya és rektorunk, Juhász Károlyné Kati. Zsolt atya közvetlen kedvessége, személyes odafordulása valamennyiünkhöz, gondolatai, felkészültsége, szuggesztív előadásmódja nemcsak ránk, „zöldfülűekre", hanem a régi cursillistákra is nagy hatást gyakoroltak. A fáradtság ellenére is mindig jókedvű, mosolygós arca példát adott az önajándékozásra.
Hofher József atya sajnos csak néhány órára tudott csatlakozni hozzánk, de a vele való rövid beszélgetés és az előadása így is maradandó élményt nyújtott számomra.
Kati határozott kedvessége és a munkatársak őszinte figyelmessége, vidámsága, áldozatos munkája, a sok-sok háttérima is segítette a Szentlélek bennünk való munkálkodását. Hálát adok Értük és minden társamért is az Úrnak!
Köszönöm Szűcs Istvánnak, hogy éveken át kitartóan hívott és mindenkinek, akik imáikkal segítették, hogy átélhettem és átélhetem ezt az élményt!
Hálát adok, hogy a cursillo is hozzásegít ahhoz, a Zsolt atya által közvetített gondolat gyakorlásához, hogy két szentmise között a saját szentmisémre képes legyek.


De Colores,

Csabay Andrea
Szent Anna-asztal