A szentmisét Gyurkovics István és Herpy György atya mutatták be. István atya régen kiscsoport-társa volt Mártának, Gyuri atya pedig a munkatársi szolgálatra indította el őt. Az atyák megköszönték az Úrnak Anyó Cursillóban – több mint 23 év óta – végzett önzetlen, szerető szolgálatát. A szentmisét Héjja Gyuri és barátai – a széphalmi cursillós közösség – gitáros énekekkel, igényes hangszereléssel tették ünnepélyesebbé.
Mise után a közeli Szent Kinga Otthonba mentünk át, ahol a cursillisták nagy családja nevében Kovács Ádám, a grémium elnöke, Rébay Lajos és Telek Mihály, a grémium korábbi elnökei, valamint Fabókné Ildikó és Pukliné Rózsa (Pécs) köszöntötték Anyót. Kedves, régi emlékeket, közös utazások élményeit, sok-sok derűs pillanatát idézték föl, mindannyiunk örömére.
Nagy szeretettel szólt hozzánk Anyó férje, Laci, menye Jutka, ami még családiasabbá, melegebbé tette ezt a közös ünnepet.
A köszöntéseket az énekesek ajándéka követte. Laci segítségével „csellel” már korábban megtudták, hogy sárga imakönyvünkből melyek Márta kedvenc énekei, s amelyek nem fértek a szentmise keretei közé, azokból kis „hangversenyt” rögtönöztek.
Az ajándékok közül kiemelkedett különlegességével Ferenc pápa áldása és a mindannyiunk által készített album, amelyeket meghatódva köszönt meg Anyó. Mi pedig köszönjük Székely János püspök atyának a pápai áldás megkéréséhez adott segítségét, gondolatait!
Az agapén „Cursillo” feliratú halacskás torta és sok finom sütemény segítette a vidám hangulatot.
Sokan voltunk. Nyíregyházáról, Gödöllőről, Pécsről is jöttek. A Cursillo nagy és örömteli ünnepe volt ez a szombati születésnapi együttlét.
Nagyon sok szeretettel kívánjuk a Jóisten áldását Anyó életére, adjon jó egészséget Neki és szeretteinek!

Dicsőség és hála az Úrnak!

Juhász Károlyné Kati

A köszöntésről készült képek megtekinthetők itt (Hódi Miklós fotói):

https://plus.google.com/photos/106478375737194657914/albums/5933947769875391073?authkey=CMKn-N-8mqrvJg