Ez a Cursillo is, - mint mindegyik - meghozta számomra a maga csodálatos ajándékait. A jelöltek nyitottsága, odafigyelése a Szentlélekre, megható volt. Napról-napra éreztem, hogy milyen csodálatos az, amikor Isten terve, elképzelése kivirágzik, azoknak a lelkében, akiket oda hív, mert terve van velük, mert fontosak az Ő számára. ÉS így - természetesen - fontossá válnak az én számomra is!!!
Megrendítő volt, ahogy a munkatársak és a jelöltek egy családdá válva tudtak együtt sírni és nevetni. Azt hiszem a Cursillo életképességének éppen az a legnagyobb bizonyítéka, hogy olyan lelkeket is meg tud nyitni, akik - eddig - maguk sem tudták elképzelni, hogy mások számára nyitottá váljanak.
A legnagyobb meglepetés volt számomra, újonc-munkatársunk csodálatos érettsége. Újra bizonyítottnak éreztem a Szentírás szavát: "A bölcsesség nem az évek számával mérhető!" Biztos vagyok benne, hogy őáltala - is - a Szentlélek sok-sok ajándéka válik majd még életté a Cursillo életében. Idősebb munkatársaival együttműködve bizonyította, hogy Krisztus valóban meg tudja mutatni Önmagát, az Egyházon keresztül, a mai világban is. ÉS tudjuk, mennyire szüksége van a világnak ilyen hiteles-tanúságtevőkre!!!
Hálás vagyok az én Gazdámnak, minden egyes munkatársért, és minden egyes jelöltért - ma már cursillósért. Imáimban ott van minden nap a hálaadás, hogy megismerhettem, és gazdagodhattam ezeknek a testvéreknek az apostoli lelkületével, lelkesedésével
A Szentlélek irányítsa - továbbra is - a Leányfalu-i cursillót.
IMÁDSÁGAIM ÉS ÁLDÁSOM KÜLDÖM MINDENKINEK:
Testvéri öleléssel: Juhász János (Boxi atya) hídvégardói plébános.