1. Juhász Karcsi beszámolt a 2011. májusi Leányfalui cursillóról. A résztvevők fiatal, de érett, nyitott emberek voltak. Részvételükre lehet számítani a jövőben. Munkatársnak javasolja Both Zoltánt és dr. Kőrösi Gábort.
A dolgozó új fiatal munkatársak, István János és Penderik Tamás nagyon jól voltak.
2. Velenczei Kati beszámolt a 2011. májusi Leányfalui cursillóról. A jelöltek hívásában eredményes volt a Nála végzettek felkérése jelöltek küldésére. Két rektorral (Juhász Kati, Ullrich Márta) dolgozva nagy segítséget kapott, illetve át tudta adni tapasztalatait. A bevont fiatal munkatársak (Istvánné Bognár Andi, Tóth-Hein Kriszta, Román Heni, Ákos Ildi, Korai Szandra) a jövőben eredményesen lesznek bevethetők. A felkészülés során mindenki készült egy tartalék beszéddel.
3. Fabók Ildikó beszámolt a 2011. májusi Kunszentmártoni cursillóról. A résztvevők nyitottak voltak, a legfontosabb számukra a jövőben a keresztény ismeretekben való fejlődésük. Kövesdi Zsolt tudatosan készül bevinni a cursillót Szegedre.
4. Döntés: a rektorok a cursillo után 1 héten belül a cursillót végzettek címlistáját Pallos Zsuzsának 4 célból adják le:
• a nagy kerületi jegyzékbe vitelre,
• megjelölve a lehetséges munkatársakat Csákóy Gyuszi részére,
• a régió felelősök számára, hogy a helyi közösségbe hívhatók legyenek,
• a de colores postázási lista részére.
A feldolgozást, továbbítást Visy Éva végzi.
5. Csákóy Gyuszi előkészíti a júniusi mélyítőt. 20 jelentkező van. Vezeti Gulyás Zsolt. A folyamatos ultreyára változó régiókban, felváltva kiscsoportos, illetve tanúságtételes találkozót javasol.
Rébay L.: A megoldással foglalkozni még kell, elsődleges a találkozó egyértelmű céljának meghatározása.
6. A pre-encuentrora eddig Kövesdi Zsolt, Barna Mária, és Kovács Ádám jelentkezett. Budapestről és vidékről még legalább 1-1 fő legyen. Az egyházmegyék felszólítandók június 30.-ig megküldendő beszámoló készítésére. Kovács Ádám összeszerkeszti, angolra fordítja. A meggyőzést, illetve felszólítást Fabók Ildikótól kérem.
7. Rektorképzés (ez csak ismétlés!):
• Arsenio előadását Juhász Kati jegyzetelte. Kovács Ádám vállalta lektorálását, majd Csákóy Gyuszi terjessze a grémium elé, hogy abból a munkatársképző segédlet legyen.
8. Országos koordináció: a csekély jelentkező miatt elmaradt.
9. Pünkösd hétfő: Frankovits Gyuri feltehetően nem vállalja a koordinálást. A grémium által javasolt személy Komor István 06.30.627 89 39, a felkérésre RL Frankovits Gyurit megkérte.
10. 1,5 év értékelés:
Rébay L.:
• létrejött a munkacsoport, és elkezdődött a munkatársképzés új rendszere,
• létrejött a Pest-belvárosi régió,
• nem vált igazi imaközösséggé a grémium, melyben a rendszeres lelki vezetés
hiányának jelentős szerepe van,
• létrejött a rendszeres egyeztetés a Budatétényi közösséggel, illetve delegáltjával, elsődleges a saját aktivitásunk,
Velenczei Kati:
• reménykeltő a fiatalok aktivitása,
• a lelki vezetésért többet kell tenni,
• a grémium lelki programja világi feladata is lehet,
• a cursillo számára felkeresendő Török Csaba lelkész az Alsó-Krisztínavárosból.
Fabók Ildikó:
• az országos szervezésben, és a lelki vezetővel folyamatos kapcsolattartás
szükséges
Kovács Ádám:
• a mozgalom eggyé szervezése több aktivitást, megfontolást igényel.
Pallos Zsuzsa:
• hiányolja az elmúlt időszak vezetői aktivitását.
11. Teendők:
Rébay L.:
• Saját és a más mozgalmak tapasztalata, hogy az apostoli aktivitást feltétlen meg kell alapozza a lelki elmélyülés, a folyamatos megtérés. A tagság számára ilyen programok szervezése látszik szükségesnek, elsődlegesnek a jövőben. Ezt tovább kell gondolni.
• A személyes meghívás (4B) fáradsága nem takarítható meg.
Rébay L. grémiumi és országos koordinációs mai hatályú lemondásával (indok: a változások beindítottsága, nem halasztható más elfoglaltságok nem teszik lehetővé a vezetői munkát) a továbbiakat a fenti értékelés, illetve a további elemzések alapján kell fejleszteni.
12. Emlékeztetőül a 2011. évi programok:
Munkatárs képzés, mélyítő Leányfalu 2011.06.17…19.
Lelkigyakorlat Leányfalu 2011.10.7…9.
Ffi cursillo Leányfalu 2011.11.3…6.
Női cursillo Leányfalu 2010.11.10…13.

Kérjük a régiókat és a rektorokat jelöltek küldésére! 4B!!!