Azoknak a személyeknek, akik valóban a cursillo munkatársai és vezetői. A cursillo világa a cursillistákból áll. Minden cursillo arra hív és küld, hogy tanúságot tegyünk Isten szeretetéről abban a környezetben, ahol élünk. A munkatársak iskolája ezeknek a cursillistáknak egy csoportja. Kétségtelen, hogy a munkatársak iskolája végtelenül elkötelezett emberek összejövetele, akik szívből szolgálni akarnak. Szemünk előtt tartjuk, hogy a munkatársak iskolája azért van, hogy értelmet adjunk az ultreyának. Gondoljunk az ultreyák nagy fontosságára. A munkatársak iskolája nem egy tanító-központ, nem is egy katekézis-központ. A munkatársak iskolája egy szabadság. Ami arra való, hogy adjon életet a kiscsoportoknak és az ultreyáknak. Ez egy olyan hely, ahol kimondjuk a vágyainkat, gondolatainkat. Az iskolában nem adunk válaszokat. Az iskola arra való, hogy kérdéseket tegyünk fel. Még csak arra sem való, hogy megtanuljuk azt, hogy a cursillo vezetői legyünk. Ez egy olyan hely, ahová az újak jönnek, hogy tanuljanak, a régiek pedig tanítsanak. Ez azoknak a találkozóhelye, akik keresnek valamit. Azokat pedig, akik keresnek, hatékonnyá akarjuk tenni a Cursillo Mozgalom iránt, azért, hogy a Cursillo fontos mozgalom legyen és ne csak egy szervezet a többi között. Azért mégiscsak szükség van bizonyos szervezetre. Ezt azért mondom, mert ez így van. Lehet, hogy az elmondottak alapján pont az ellenkezője látszik.
Nagyon fontos, hogy mi, akik részt veszünk az iskolában, megvalósítsunk egy születőben lévő újfajta kereszténységet. Ez pedig a suszterszék hármas elvén alapulva történjen, tanulással és cselekvéssel. Mi mindannyian éljük az Evangéliumot és erről tegyünk tanúságot. Aki munkatárs akar lenni az iskolában, attól többet kérünk, adjon több tanúságtételt.
Ki tartozhat az iskolához? Mindazok, akik akarják. Ez nem kiváltság egyesek számára. Még csak a régiek számára sem, azaz legyen mindenki számára elérhető. Három fő dolgot kell egyesítenie. Kubala (a spanyol futball válogatott egykori szövetségi kapitánya) azt a feladatot kapta, hogy válassza ki a válogatott csapat tagjait. Ő a következő három tulajdonságot tartotta fontosnak, ami szerint választott: 1./ akarat, 2./ tudás, 3./ képesség. Ha valamelyik hiányzik a háromból, azt eleve nem hívom - mondta. Valami hasonló történik a munkatársak iskolájában is. Mit jelent ez? Több időt, több törődést. Aki részt akar venni az iskolában, legyen tudása, azután akarata és képessége. A tudást illetően nincs probléma. Nem kell tudni különleges könyveket és tanulmányokat sem kell végezni. Nyissuk ki a szemünket és legyünk telve barátsággal. Akarat: enélkül nem megy. Akarni valamit azt jelenti, hogy elképzeljük a fejünkben, hogy akarjak a kivitelezésig eljutni. Ekkor gyakorolnom kell. Nem elég, hogy menni akarok, ezt meg is kell tenni. Ha egyszer valaki tudja és akarja, szüksége van képességre is. Tudja és képes rá, de nem akarja, akkor nem is fog menni. Ha akarja és tudja, de nincs képessége, akkor sem megy.
Hogy építünk fel egy iskolát? Akik részt akarnak venni ezen az iskolán, azok tudják, akarják és képesek rá. Az iskolában érintik a mozgalom összes pontjait. Ismerni kell azt, amit akarunk tenni. Senki sem adja meg azt, ami nincs meg neki. Én nem tudok beszélni az építészetről, ha nem tudok rajzolni, vagy nem ismerem az építészet alapjait. Minél többet tudok egy dologról, annál jobban tudok róla beszélni. Ha a kereszténységről szóló iskoláról beszélünk, akkor kell, hogy tudjam, mit jelent kereszténynek lenni. Ha egy mozgalomban akarunk lenni, akkor kell, hogy ismerjük annak a mozgalomnak az elemeit. Ha a kereszténységről szóló cursillónak a munkatársai akarunk lenni, kell, hogy tudjunk valamit Krisztusról és a mozgalom elemeiről. Így már tudni fogjuk, hogy hogyan is működtessük az ultreyát és a kiscsoportos összejöveteleket.
Nagyon fontos, hogy ne azért menjünk az iskolába, hogy megtanuljuk, mit jelent munkatársnak lenni. Nem azért van a cursillo, hogy legyenek benne vezetők. A munkatársak értsék meg, hogy mit jelent munkatársnak lenni: szolgálni és szeretni. Ha mi a suszterszék három lábát – a három beszédet – tanulmányozzuk, ezáltal ügyesebbek leszünk, a vallásosság által erősebbé és hatékonyabbá válunk. Mit kell keresnünk? Isten szeretetét.
Mindnyájan jók vagyunk valamire, tehát a munkatársi iskola célja, hogy megtöltsük a fejünket és a szívünket ezekkel a gondolatokkal, így érjük el azt, amit keresünk. Isten szeretetét fedezzük fel az életünkben. A munkatársak iskolájának tagjaiban ez a hármas akarat meg kell legyen. Mert Jézus azt mondta, hogy „nálam nélkül semmit sem tehettek”. Ekkor érezzük meg, hogy Krisztus és én többséget alkotunk.
Miért mondjuk, hogy az iskolától lesz teljes a cursillo? Azért, mert ott vannak az elkötelezett munkatársak. A mindennapokban ott van a cursillisták többsége, de a munkatársak a környezetükben látnak. A munkatársak adják a rollokat, és azt is látjuk, hogy az ultreyán a munkatársak mindenre figyelnek, különösen az újakra. Minden munkatárs ki kell fejlessze a legjobb tudása szerint a tanulás témáit.
Egy anekdota: "Valaki megy a kocsijával. Elromlik az autó, megpróbálja újraindítani, de nem tudja. Jó idő múlva arra megy egy másik autó, megáll és a vezető megkérdezi, hogy mi baj van? Nem tudom, mi történt az autómmal, mondja a vezető, egyszer csak megállt. Szívesen megnézem, autószerelő vagyok. Megnézi, majd azt mondja: nincs itt nagyobb baj uram, csak a karburátor van eldugulva. Kiveszi, kifújja, visszateszi és a motor máris indul. Mivel tartozom önnek? – kérdezi az autó gazdája. A válasz: 100 euróval. 100 euróval? Egy fújás 100 euróba kerül? A befújás nem, de azt tudni, hogy hol kell fújni, az ér 100 eurót." Pontosan így van ez a cursillóban is. A munkatársnak ismernie kell a megfelelő megoldást. Az egyház és a cursillo ilyen típusú munkatársakat kér, akik tudják, hogy hol kell „fújni” az életben. Ezek a munkatársak tudjanak menni a többi emberrel együtt, ne tévesszék el az utat. Soha nem arról van szó, hogy a másik embert tanítsuk. Meg kell szerezni az ismereteket és ehhez szükséges, hogy képezzük magunkat. A „képzés” szó rosszul hangzik, nehogy mi magunkat vezetőnek és a legjobbaknak tartsuk. Képezni nem azt jelenti, hogy adjunk instrukciót, hanem hogy szerezzük meg ezen a területen a megfelelő ismereteket, hogy jó, ill. még jobb szolgálatot tehessünk. A legjobb, amit meg tudunk szerezni, hogy a hallásunk nyitott legyen, meghalljuk Istent, aki sokféle módon szól hozzánk. A legfőbb munkája egy munkatársnak, hogy ismerje a krisztusi ideált.
Hogyan születik meg a vezetők iskolája? Abból a szándékból, hogy vigyük a környezetünkbe az Evangélium egyszerűségét a cursillo módszerével. Ha el akarunk mélyedni a cursillóban és dolgozni, mint a mozgalom munkatársai, akkor ezt a módszert ismernünk kell. Egyeseknek nagyon sok képessége van, másoknak kevesebb, és van, akinek nagyon kevés. Ki az, aki nem tud imádkozni? Aki például imádkozni tud, az nagyon értékes munkatárs tud lenni. Lehet, hogy nem ügyes annak elmagyarázásában, hogyan működik a Cursillo Mozgalom és más dolgokra sem alkalmas, de mindig fog tudni imádkozni és ezáltal értékes munkatárs lesz és alkalmas arra, hogy ott legyen a munkatársak iskolájában.

Hogyan működik a munkatársak iskolája? Ideális, hogy hetente legyen. Mindenki tegye meg azt, amit tud. Lehetek munkatárs anélkül, hogy ott lennék a munkatársak iskolájában, nagyon jó munkatárs lehetek így is. A cursillóban nincsenek normák. A cursillónak ez a módszere az életen alapul. Egy fontos dolog: lehet, hogy egy férfi, vagy nő az életkörülményei miatt nem tud jelen lenni az iskola összejövetelein, mégis intenzíven éli a kereszténységét, ezzel ő tanúságot tesz a környezetében. Ez a személy lehet egy munkatárs, akkor is, ha nem megy az iskolába, akkor is, mert mindig helyettesíteni fogja az ismeretek hiányát a szeretetének a bőségével. Mindig tartsuk szem előtt, hogy a norma fölött ott a kritérium. Fontos, hogy az iskola, különböző szekciókra van felosztva. Van olyan személy, aki most, vagy egy éve végezte a cursillót, másik ember sok éve tagja a cursillónak, aki már részt vett sok eseményen a cursillóban – ők nem ugyanazt a képzést kapják. Ugyanúgy van ez a munkatársak iskolájában, mint a repülésben, aszerint, hogy hány órát repült már a pilóta. Ehhez hasonlóan történik a szekciókba való besorolás is. Palmában három szekció van: az elsőben azok vannak, akik legfeljebb 2 éve vannak a cursillóban. A másodikban azok, akik 3-4 éve cursillisták, és a harmadikban a többiek. Ez egy lehetőség, hogyan szervezzük meg ezt az iskolát. Az iskola feltétlenül kövesse azt a gyakorlatot, hogy alkalmanként nem tarthat tovább, mint két óra. Kiscsoport összejövetellel kezdünk. Nem arról van szó, hogyan élem az életemet, hanem a figyelmemet most az iskolára fordítom. Mint mondottam, az iskola azért van, hogy előrevigyük az ultreyát. Ez a kiscsoportos összejövetel 10 perc, ahol arról beszélek, hogy mit tettem én a cursillóért. Mi sikerült és mi nem. Vagy pedig mit nem tudtam megtenni az iskola anyagával (feladatával) kapcsolatban. Utána következik a tanítás magyarázata, a módszer magyarázata. Az összetett kiscsoportok egyik fele a lelkiségről, másik fele a módszertannal foglalkozik. Ezután akik először a lelkiséggel foglalkoztak, azok a módszertant veszik és fordítva. Utána összefoglaló kiscsoportokban és a végén konklúzió. Az egész összesen legfeljebb 2 óra időtartamú. A következő előadásban erről részletesen beszélünk. Egy rollo hatékonysága nem attól függ, hogy milyen jól beszél az előadó, hanem a hallgatók képességétől, hogy hogyan figyelnek rá.