DE COLORES!
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Cursillo Mozgalom
Boldog Özséb Titkárságának oldala

Országos Ultreya - 2021 szeptember 11
Kedves Cursillista Testvérek!
2020. a lemondások éve volt. Reméljük 2021. jobban alakul a cursillós közösségeinkben is. Terveink szerint júniusban az Esztergom – Budapest egyházmegyében 2 férfi és 1 női, illetve a Kaposvári egyházmegyében 1 női cursillo megtartásával újra indulnak a programok. Hosszan, hol nagy lelkesedéssel, hol elkeseredéssel, bizonytalansággal, most ismét a várakozás örömével készültek a munkatársi közösségek. Imáinkkal, palancakkal (magyarcursillo@gmail.com) kísérjük őket! Még néhány hely mindegyik cursillón van, apostolkodjatok, sokaknak van szükségük lelki feltöltődésre.

Tavaly a GECC Cursillós Európa Titkárságtól felkérést kaptunk, hogy 2021. szeptember 11-én Európai Ultreyát szervezzünk. Sajnos az idő még mindig nem alkalmas erre, a pandémia miatt nagyon alacsony a külföldi résztvevők száma. Így az Európai Ultreyát tovább halasztjuk, de továbbra is mi maradunk a szervezői a találkozónak. Mellékletben megtaláljátok Alvaro Martinez, a GECC vezetőjének magyar nyelvű levelét, amiben köszönetét fejezi kitartásunkért, elkötelezettségünkért.

2021. szeptember 11-én Országos Ultreyát szervezünk. Ünnepeljük együtt az Eucharisztiát! A tervezett program: szombaton 12 órától Ultreya a Szent István Bazilikában, majd közösen részt veszünk a Kossuth téri szentmisén, fáklyás felvonuláson. Mint sokan tudjátok, vasárnap Ferenc pápa szentmisét celebrál a Hősök terén, oda is együtt megy cursillós közösségünk. Aki korábban regisztrált már a NEK felületén, annak aktualizálnia kell a programokra tett jelentkezését. A cursillós csoport kódja: IEC-UJZY . Természetesen mi is szeretnénk tudni, hogy hányan leszünk az Országos Ultreyán, ezért
kérünk, hogy mihamarabb töltsd ki az Országos Ultreya jelentkezési lapját.

A regisztráció linkje:
https://forms.gle/t7TaszUiMdQFsZUh8
Imában hordozzuk egymást!
De colores,
Várdai Judit
Húsvét
Dsida Jenő: Húsvétvárás

Húsvét, húsvét! a kábult emberek
harsogva mennek templomi zászlókkal
tüzes-piros nagyszombat alkonyán.
Templomokból kibúg az orgona.
a világ ujjong, kongnak a harangok
és körmenetre siet az anyám.

Szobám sötétedik, nehéz szívem
s azt gondolom: be jó is lenne már,
ha nem gunnyadnék többé pörlekedve,
szívemnek sánta lába meggyógyulna
s tüzes-piros nagyszombat alkonyán
mehetnék egyszer én is körmenetre.

Sok éve egyszer mentem az utcákon.
Szememből lassan könny hullott az útra,
könnycsepp és bánat, hervadás, halál -
Sok esztendős könnyek száraz nyomában
az életrekelt nagyszombati Krisztus
kicsi szobámba vajon eltalál?

Benyit az ajtón, fénylő lesz az arca,
lelkem fala sugárzón hirdeti,
hogy megbékéltünk, nincsen haragunk.
Künt körmenet lesz, kongnak a harangok,
de mi Krisztussal, a drága Krisztussal
nagyszombat este ketten maradunk.

Hordozzuk egymást, betegeinket imádságainkban, Krisztus feltámadott!!! de colores, Várdai Judit

Kálmán Józsi atya húsvéti gondolataival fogadjátok szeretettel a De colores újságot:
http://www.bpcursillo.hu/data/ujsag/2021_1.pdf
Keresztút
Ebben a nagyböjtben mindannyiunk számára egészen mást jelent a lemondás, a böjt, a kereszt. Lemondtunk a személyes találkozásokról, a meghitt beszélgetésekről, az ölelésekről. Dilemma, hogy az Istennel való kapcsolatunk hogyan maradhat szemé-lyes, meghitt, átölelős.

Erőfeszítéseink arról szólnak, hogyan érezzük meg az Úr jelenlétét az online misén, online áldozásban, az online keresztúton.

Pali, a férjem, 1999-ben egy súlyos tüdőműtéten esett át. Fél évig tartott a lábadozása. Ezalatt kezdett neki a téglási templom keresztútjának megfestéséhez.
Jézus kínszenvedése, halála beköltözött a nappalinkba, a mindennapjainkba. A fájdalom, a szenvedés erőteljesen a fókuszba került. Lecsendesült, az Isten akaratát kutató időszak volt ez. Hordoztuk Pali betegségének keresztjét. Azt gondoltuk, hogy Jézussal együtt hordozzuk a keresztet. Pedig ő hordozta a miénket is.
Egyre jobban vártuk a gyógyulást, a feltámadást.
És amint a napokban olvastuk az evangéliumban: „Az Istennek semmi sem lehetetlen.” Megtörtént a gyógyulás, elkészült a Keresztút.

ÚrJézus! Életünk története összefonódik a tiéddel. Most, amikor végiggondoljuk életünket a te utad mentén, segíts rátalálni a nehézségeinkre, reménytelenségeinkre, bűneinkre. Add kegyelmedet, hogy az irántad való szeretetünk még jobban elmélyüljön, és nyilvánuljon meg a kapcsolatainkban, közösségünkben, keresztény életünkben, a világban. Ámen.
Várdai Judit

Az online cursillós keresztutat, amit 2021. március 26-án 8 órakor mondtunk, szeretettel küldjük Várdai Pali képeivel illusztrálva, megtaláljátok a Dokumentumtárban.
http://bpcursillo.hu/data/dokumentumtar/
Színes kommunikáció az éterben – Megtartotta éves értekezletét a hazai Cursillo
A Magyarországi Cursillo Állandó Tanácsa minden évben összehívja az egyházmegyék képviselőit, a Nemzeti Titkárságot. Idén február 20-án a járványhelyzetnek megfelelően online találkoztak a hazai cursillós közösségek lelki- és világi vezetői, munkatársai.
Hálaadó szentmise Beöthy Tamás atyáért
Kedves Cursillós Barátaim!

Az Esztergom-Budapesti főegyházmegyei Cursillo Mozgalom egykori vezetője, Beöthy Tamás jezsuita atya 2015. február 11-én halt meg. Rá emlékezünk és hálával köszönjük meg az Úrnak a tőle kapott értékes tanításokat. Mélyen értette a cursillot és csodálatos módon tudta ezt átadni. Szellemi nagysága, elkötelezett hite, lelkesedése és szerető figyelmessége mindannyiunkat megérintett.

Tamás atyáért hálaadó szentmise lesz 2021. február 26-án (péntek) 18 órakor a Haller téri Páli Szent Vince templomban. (Budapest IX., Haller utca 19-21.)
A szentmise előtt 17.15-kor keresztutat járunk, erre is szeretettel hívunk.

De colores:

Juhász Karcsi

 

Az Örök negyedik nap „Újratöltve
A 102. férfi cursillóról Ónodi Sándor Alfonz élménybeszámolója:
A szeretetet nem elég szavakkal kifejezni!
A 102. férfi cursillóról Bihari Mihály élménybeszámolója
Csak egy ideál létezik
A 102. férfi cursillóról Horváth Dani élménybeszámolója:
RÉGIÓS HÍREK régebbi cikkek
Uram, nem vagyunk méltó…
Idén nem tudjuk majd a vigília szertartáson meggyújtani a gyertyáinkat a Húsvéti gyertyáról. Ilyen korlátozott lesz a Húsvétunk.

Pécsváradi Gábor ferences szerzetes az 1500-as években Jeruzsálemben járt.
Könyvében leírja a tűz csodát, mely szerint kiválasztanak három-négy igaz keresztényt, akik elvégzik a szentgyónásukat, vezekelnek, mezítláb a Szent Keresztet a vállukon hordozzák. A Szentsírnál kérik Istent, hogy küldjön tüzet az égből, amellyel meggyújtják először a Húsvéti gyertyát, majd az összes hívő gyertyáját, kezdve a pátriárkán és a királyon.
Ha nem kapnak tüzet az égből, akkor azt saját méltatlanságuknak tulajdonítják, és még hatszor-hétszer megkerülik a sírt, sírással és jajgatással, hogy kiesdjék a csodát.
A ferences szerzetes azt írja, hogy az ő napjaiban ez a csoda már nem történik meg, mert az életszentség megfogyatkozott, és a keresztények között az egység felbomlott. Ezért két embert zárnak be a sírba a szertartás előtt, akik kovakővel csiholnak tüzet, az égi csodát utánozva.

Tavaly, amikor zárt ajtók mellett ünnepeltük a Húsvétot, ez a leírás jutott eszembe. Az a gesztus, amikor nem történik meg a csoda, és ezért a kiválasztott emberek önmagukat hibáztatják. Uram, nem vagyok méltó…. És még jobban imádkoznak.

Valahogy ilyen lett az idei Húsvét. Vágytunk rá, hogy megünnepeljük. Hogy összegyűljünk és átéljük Jézus megváltásának a misztériumát…. És ismét zárt lesz a templom….

Selma Lagerlöf A Gyertyaláng című novellában emlékezik meg erről a hagyományról. (https://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kt_130.html )
A főszereplő Raniero di Raniero hőstetteket hajszolva eljut a Szentföldre, és érdemei jutalmául harmadiknak gyújthatja meg a lángot a Húsvéti gyertyáról. Megfogadja, hogy ezt a lángot elviszi Firenzébe. Az út alázatosságra tanítja, hiszen a gyertya lángját bármilyen kis szellő könnyen ki tudja oltani.

Idén nem tudjuk majd a vigília szertartáson meggyújtani a gyertyáinkat a Húsvéti gyertyáról. Ilyen korlátozott lesz a Húsvétunk.

Kérjük Istentől, hogy tegyen csodát, adjon nekünk lángot, hogy az igazi Világosságot mégis el tudjuk vinni az embereknek.

Jézus megtalálásában sikeres, áldott Húsvétot kívánok!
Kálmán Józsi atya

A cikk illusztrációja a tavalyi jeruzsálemi Húsvét ünnepen készült.

Kálmán József atya "Uram nem vagyunk méltó" gondolatai elindítanak, hogy átelmélkedjük Krisztussal, testvéreink tanúságtételén keresztül a Keresztút stációit: megtaláljátok a Dokumentumtárban, illetve a honlap jobb oldalán: 2021_1.pdf.
Székely János püspök: Van mindebben valami nagy aránytalanság, hangsúlytévesztés - Fedezzük fel a szentmise-nélküliség fájdalmas napjaiban, hogy Krisztus sok más módon is jelen van: a felebarátban, a Szentírás szavaiban, akkor, ha ketten-hárman összejövünk az ő nevében, a szegényben, a szenvedőben, akin segítünk.
Először is idős, beteg, bajban levő embertársainkhoz szeretnék szólni. Nagy szeretettel gondolunk rájuk, együttérzünk velük, imádkozunk értük. Igyekszünk mindent megtenni az egészségük megóvása érdekében.

A második gondolatom az orvosoké, ápolóké. Hálásan köszönjük az ő bátor helytállásukat, szolgálatukat! Kívánunk nekik sok erőt, türelmet, kitartást ebben az embert próbáló helyzetben.

Szeretnék ezután reflektálni a járványra és az emberiség erre való reakciójára.
30 éves a Cursillo Magyarországon - találkozunk október 13-án 10:30-kor Újpesten
Szeretettel hívunk és várunk október 13-án erre az örömteli lelki napra, amikor a Esztergom - Budapesti Főegyházmegyében 30 éve elindult Cursillo lelkiségi mozgalmat, a benne élőket ünnepeljük.
A lelki nap október 13-án vasárnap 10:30-kor keződik az Újpesti Egek Királynéja Főplébánián (Szent István tér 21, Újpest Központ metró megállótól 5 perc séta).

Témánk: Az apostoli hűség.

Mottó: „Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak teszitek, nem embereknek!” Ef 6,7

 

EGYHÁZMEGYEI HÍREK régebbi cikkek
Nagyböjt 4. vasárnapi szentmise - Erdő Péter Bíboros atya
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán a koronavírus-járványra való tekintettel a nyilvános liturgiák március 22–től elmaradnak. Nagyböjt 4. vasárnapján délelőtt 9 órától Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatott be szentmisét az óbudai Szent József-templomban, amit a Duna TV soron kívüli adásában közvetített.
Imaláncot hirdetünk
Szeretettel köszöntöm Magyarország Cursillistáit!

Köztudott, hogy 2020-ban rendezi meg hazánk a NEK-t. Ezzel egyidőben kerül lebonyolításra az Európa Ultreya Budapesten.

E két kiemelkedő eseményre készüljünk mi is cursillósok!

2020 szeptemberéig 18 hónap áll rendelkezésünkre (2 x 9 hónap!). Ezeket a hónapokat osszuk fel egymás között egyházmegyénként. Azaz, 1-1 hónapot 1-1 egyházmegye vállaljon el úgy, hogy azt lelki tartalommal töltse ki.
Szeged – Csanádi Egyházmegye cursillós programjai 2018 első félévében
Szemináriumi időpontok a Tátra téren: január 13., február 10., március 24., április 21.
Egyházmegyei Ultreya a Tátra téren: május 12.
Te Deum a Tátra téren: június 16.
Női cursillo Szeged- Alsóváros Ferences Látogató Központ: június 21-24.
Férfi cursillo Szeged- Alsóváros Ferences Látogató Központ: június 28-július 1

 

KÜLFÖLDI HÍREK régebbi cikkek
Ferenc pápa a Csíksomlyói Máriánál
Ferenc pápa romániai apostoli látogatása második napján, június 1-jén a magyarság egyik legfontosabb Mária-kegyhelyére, Csíksomlyóra érkezett, ahol a hagyományos pünkösdszombati búcsúk helyszínén, a Kis- és Nagysomlyó-hegyek közötti nyeregben található Hármashalom-oltárnál mutatott be szentmisét. A szentmise végén a Szentatya a kegyszobrot különleges megtiszteltetésben részesítette. A legmagasabb pápai kitüntetés, amit nem embereknek szoktak adni, az aranyrózsa, ezt az aranyrózsát helyezte el a Csíksomlyói Szűzanya lábainál. Ezzel is kimutatta a Szűzanya iránti tiszteletét, és azt a könyörgést, amelyet mindannyiunk nevében hozzá intéz, hogy járjon közben értünk.

A kegyelem a természetesre épít.

A LEGUTÓBBI
DE COLORES ÚJSÁG


2021_1.pdf

Az összes újság megtekintése »

A KÖVETKEZŐ
CURSILLO HÉTVÉGÉK IDŐPONTJA

Érdeklődni a rektornál, vagy Visy Évánál, a +36 30 971 6858 telefonszámon

VEZETŐK ISKOLÁJA

legközelebbi időpontja: 2020. október 6.

A CURSILLO ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18051506-1-43
A CURSILLO ALAPÍTVÁNY SZÁMLASZÁMA: 11710002-20080949
RÉGIÓK ADATAI
ÉS RENDSZERES TALÁLKOZÓK

Észak-pesti régió
Egek Királynéja főplébánia
IV. Szent István tér 21. (a plébánia épületében)
Minden hónap első hétfőjén, este 6 órakor ultreya.
Körössy Gábor korossygabor@freemail.hu
Bernolák Melinda bernolak35@gmail.com
+36-20-450-0292

Rákosmente régió
Budapest-Rákocsaba-Újtelep, Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia
XVII. Szabadság sugárút 39.
Minden páratlan hónap utolsó szombatján, de. ½ 10-12 között ultreya.
Telek Mihály telekmihaly@t-online.hu
+36-30-514-0961

Kelet pesti régió
Budapest-Rákosszent-mihály, Szent Mihály plébánia
XVI. Templom tér 3.

Maróti Lászlóné Gabi maroti.gabi@gmail.com
+36-30-338-4248

Zugló
Herminamezői Szentlélek Plébánia Közösségi Ház
XIV. Kassai tér 34.
Szeretettel hívjuk, várjuk a Zuglóban élő cursillósokat a Kassai térre, kéthetente rendezendő találkozóinkra.
Az időpontokat alább megtaláljátok, annyi megjegyzéssel, hogy ez változhat a járvány alakulásának függvényében. Ezért az javaslom, hogy elindulás előtt érdemes telefonon érdeklődni, meg tudjuk-e tartani az összejövetelünket.
A találkozások keddenként délután 5 órakor lesznek, a Kassai téri közösségi házban (Herminamezői Szentlélek Plébánia Közösségi Ház XIV. Kassai tér 34.), az alábbi időpontokban.
Az első alkalmat a ház kertjében tartjuk, a többit majd meglátjuk.
Időpontok: szeptember 15, 29.
október 13., 27.
november 10., 24.
december 8., 22.
Érdeklődni lehet: Földes Máriánál (06-30/7738783 vagy a foldes.maria55@gmail.com)

Földes Mária foldes.maria55@gmail.com

Észak-budai régió
Széphalmi Jézus Szíve Plébánia
II. Bp., Kossuth L. u. 13.
Minden hónap első péntekén találkozunk, 18:30-kor Szentségimádás, gyónási lehetőség és utána kb. 20 órától kiscsoport. Szeretettel várunk minden csoportot kereső friss vagy régi cursillistát.
Marosiné Váradi Andrea marosineandi@gmail.com
+36-30-453-3550

Bel-budai régió
Szent Kereszt Templomigazgatóság
XII. Táltos u. 16.

Megyeri Attila megyeri.attila@citronut.hu
+36 30 565-9587

Dél-pesti régió
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
1091 Budapest, Üllői út 145.
Pesti-Déli Espereskerület
Dubainé Prion Karolina kkkarika@citromail.hu

LINKEK

A Cursillo Világtitkárság hírei

Egri Cursillo

Váci Cursillo

Budatétényi Cursillo

Erdélyi Cursillo (általános)

Debrecen-nyíregyházi Cursillo

Kanadai magyar Cursillo

Görög katolikus Cursillo

Kaposvári cursillo

Székesfehérvári cursillo


A honlapon szerkesztett írások jelennek meg.

infosense.hu | © 2021